Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG

RPG är en ideell obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor.

  • RPG vill tillvarata dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre
  • RPG är öppet för alla, oavsett ålder
  • RPG har 14,500 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Intressebevakning

Som medlem i RPG stödjer Du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom landsting/region och kommuner.

RPG samarbetar med NTF och vill på så sätt verka för större trafiksäkerhet bland äldre.

Gemenskap

Som medlem i RPG kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter.

  • Du får berikande gemenskap tillsammans med andra äldre
  • Du får särskilda erbjudanden i vår folder Medlemsförmåner
  • Du är försäkrad i samband med alla arrangemang
  • Du får inbjudan att delta i resor och utfärder

Seniorposten

Förbundstidningen SeniorPosten kommer ut med fem nummer per år.

Tidningen betalas av Torsås RPG.

SmartSeniorkortet kan beställas på tel. 08-41042610. Kod RPG2018

Program för RPG hösten 2022